Utbildningsdatum (torsdagar och fredagar) hösten 2022

Lektioner

Kurs

Torsdag:

Fredag:

15 sept

16 sept

29 sept

30 sept

13 okt

14 okt

27 okt

28 okt

Tränings-

kurs:

8 sept

9 sept

Nyinlagt:

10 nov

11 nov

Plus extra onsdagar: 14 sept, 28 sept, 12 okt och 26 okt.